دستورالعمل درجه بندی و ارزیابی عملکرد نمایندگان شرکت بیمه معلم تهیه و تصویب و به مدیران شعب سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش بیمه اس ام اس و به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، کاوه قاضی معاونت برنامه ریزی و توسعه بازار شرکت بیمه معلم با اعلام این خبر گفت: دستورالعمل جدید از این پس معیار ارزیابی عملکرد نمایندگان و همچنین درجه بندی آنها خواهد بود.

به گفته او در بخش اول این دستورالعمل، عملکرد فنی نمایندگان مبتنی بر شاخص هایی شامل ارزیابی فروش، نسبت خسارت، ترکیب پرتفوی، مطالبات و تمدید بیمه نامه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم آن، عملکرد مالی، رفتاری و عمومی نمایندگان سنجیده می شود.

وی با اشاره به این که در این دستورالعمل مشابه دستورالعمل ارزیابی عملکرد شعب، نمایندگان به سه دسته سبز، زرد و قرمز تقسیم می شوند، تاکید کرد: در صورتی که نمایندگان در منطقه سبز قرار بگیرند مشمول سیستم تشویقی شامل تسهیلات و امتیاز ویژه خواهند شد و در صورت قرار گرفتن در منطقه قرمز طبق ضوابط تنبیهی تعریف شده در حوزه امور نمایندگان با آنها برخورد خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه بازار شرکت بیمه معلم با بیان این که داشبرد کارنامه عملکردی نمایندگان مطابق با دستورالعمل جدید تهیه شده و از طریق پرتال داخلی شرکت (در بخش پیوندها – گزینه داشبوردهای جدید آماری) برای مدیران شعب قابل دسترسی است، اظهار کرد: بدین ترتیب مدیر هر شعبه می تواند وضعیت عملکرد نمایندگان تحت سرپرستی خود را به صورت ماهانه رصد کند.

قاضی با تاکید بر این که در تهیه این دستورالعمل و شیوه جدید ارزیابی نمایندگان، مدیریت امور نمایندگان و توسعه بازار شرکت بیمه معلم نقش مهمی داشته است، از نمایندگان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت خود در رتبه بندی ٩ ماهه شرکت به مدیران شعب مراجعه کنند.