بیمهکوثر در راستای معرفی فعالیتها و خدمات شرکت در هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی سوختهای جایگزین، خودرو، CNG حضور یافت.

به گزارش بیمه اس ام اس، و به نقل از روابطعمومی بیمهکوثر؛ مدیران و کارشناسان مجرب و آگاه شرکت در محل غرفه حضور دارند و پاسخگوی تمامی مشتریان و بازدیدکنندگان هستند.

براساس این گزارش؛ این همایش با رویکرد ماده12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در تهران، انتهای بلوار حکیم، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت و از 28 تا 30 دیماه برگزار میشود.