"تعدادی از اعضای معروف کلوپ p&I به عنوان بیمه گران دریایی گزینه های خود را پس از لغو تحریم ها طی بازدید هفته های اخیر به ایران ارائه خواهند داد. "

به گزارش بیمه اس ام اس، با گذشت چند روز از آغاز برنامه برجام و رفع تحریم های ایران توسط اتحادیه اروپا و آمریکا ، به تدریج ابراز تمایل شرکتهای بزرگ و بین المللی بیمه نسبت به پوشش بیمه ای به خصوص صنعت نفت ایران آغاز شده است ، به طوری که روز گذشته شاهد چراغ سبز بیمه لویدز لندن نسبت به فروش بیمه و بیمه اتکایی آنان در قبال مبادلات نفتی با ایران بوده ایم .

در این راستا سایت لویدز لندن اعلام کرد ، گروهی از اعضای این گروه قصد دارند طی هفته های جاری برای بازدید به ایران سفر نمایند. این خبر بدون درج اطلاعات دقیق از زمان و نحوه و هدف و حتی سازمان و یا شرکت میزبان این گروه به صورت کوتاه آورده است :

"تعدادی از اعضای معروف کلوپ p&I به عنوان بیمه گران دریایی گزینه های خود را پس از لغو تحریم ها طی بازدید هفته های اخیر به ایران ارائه خواهند داد. "

این گزارش حاکی است ، سایت مزبور همچنین از حذف نام برخی شرکتهای نفتی ایران و به خصوص حذف نام 606 نفت کش ایرانی طبق اعلام خزانه داری آمریکا از لیست تحریمها خبر داده و برایند مثبتی از این اتفاق را ارائه کرد.

در این گزارش نام شرکت ملی نفت ایران ، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و برخی شرکتهای دولتی دیگر نام برده شده است .

با وجود تمایل خارجی ها برای رود به صنعت بیمه ایران ،تا کنون پس از برجام اظهار نظر رسمی از سوی بیمه مرکزی ایران پیرامون موضوع رفع تحریم ها و برنامه ها و استراتژی راهبردی صنعت در دوران پسا تحریم صورت نگرفته است اگر چه که روز گذشته قایم مقام بیمه مرکزی اثار رفع تحریم ها در صنعت بیمه را تحلیل کرد.